Регистриране

Предупреждения


VMware публикува обновления за подобрения на множество открити уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation - 27.09.2021


VMware публикува обновления за подобрения на множество открити уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation. Използването на някои от тези уязвимости може да позволи на нападател чрез отдалечен достъп да поеме контрол върху засегнатата система.

CERT България  препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат VMSware Security Advisory VMSA-2021-0020 и да приложат необходимите актуализации.

27.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS