Регистриране

Предупреждения


VMware публикува обновление за подобрение на защитата - 24.09.2021 г.


VMware публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на множество уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат VMware Security Advisory VMSA-2021-0020 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0020.html

24.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS