Регистриране

Предупреждения


VMware публикува обновление за подобрение на защитата за услугата Tanzu Application Service за VM – 15.11.2021 г.


VMware публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимост в услугата Tanzu Application Service за VM. Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ от услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат VMware Security Advisory VMSA-2021-0026 и да приложат необходимата актуализация.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0026.html

15.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS