Регистриране

Предупреждения


VMware публикува обновление за подобрение на защитата за множество продукти - 09.08.2021 г.


VMware публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимостите в множество продукти. Нападател може да използва тези уязвимости, за да получи достъп до поверителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат VMSware Security Advisory VMSA-2021-0016 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0016.html

9.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS