Регистриране

Предупреждения


VMware публикува множество актуализации за сигурност –13.7.2020


VMware публикува актуализации за защита на  множество уязвимости в VMware Fusion, Remote Console и Horizon Client. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  VMware Security Advisory VMSA-2020-0017 и да прилагат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0015.html

13.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS