Регистриране

Предупреждения


VMware публикува множество актуализации за защита - 01.03.2021


VMware публикува актуализации на защита и справяне с множество уязвимости - CVE-2021-21972, CVE-2021-21973, CVE-2021-21974 - в ESXi, vCenter Server и Cloud Foundation. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с VMware Security Advisory VMSA-2021-0002 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0002.html

1.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS