Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализация на защита - 08.03.2021


VMware публикува актуализация на защитата и отстраняване на уязвимост в View Planner. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  VMSA-2021-0003 и да приложат необходимата актуализация.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0003.html


8.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS