Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализация на защитата - 19.02.2021


VMware публикува  актуализация на защитата за отстраняване на уязвимост в vSphere Replication. Нападател  може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  VMware Security Advisory VMSA-2021-0001 и да приложат необходимата актуализация.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0001.html


22.2.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS