Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализация на защитата за Aria Operations for Logs


VMware публикува актуализация на защитата за отстраняване на уязвимости в Aria Operations for Logs (по-рано vRealize Log Insight). Нападател може да използва тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да прегледат VMware Security Advisory VMSA-2023-0007 и да приложат необходимите актуализации.


24.4.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS