Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализация за защита - 23.04.2021


VMware публикува актуализация за защита и отстраняване на уязвимост, засягаща NSX-T. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с VMSA-2021-0006  и да приложат необходимата актуализация и решение.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0006.html

23.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS