Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализация за защита - 06.04.2021


VMware публикува актуализация за защита и отстраняване на уязвимост в устройство VMware Carbon Black Cloud Workload. Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  VMSA-2021-005 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0005.html


6.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS