Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализации на сигурността – 26.11.2021


VMware публикува актуализации на сигурността, за да отстрани множество уязвимости във vCenter Server и Cloud Foundation. Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да получи достъп до чувствителна информация.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат VMware Security Advisory VMSA-2021-0027и да приложат необходимите актуализации

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0027.html

26.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS