Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализации за Carbon Black App Control


VMware публикува актуализации на защитата за отстраняване на уязвимост в Carbon Black App Control. Отдалечен нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с VMware Security Advisory VMSA-2023-0004 и да приложат необходимите актуализации.


24.2.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS