Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализации за множество продукти – 26.10.2020


VMware публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в множество продукти. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят VMware Security Advisory VMSA-2020-0023 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2020-0023.html


26.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS