Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализации за защита


VMware публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимости във VMware Cloud Foundation. Отдалечен нападател може да използва уязвимостите, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с VMware Security Advisory VMSA-2022-002 и да приложат необходимите актуализации.


2.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS