Регистриране

Предупреждения


VMware публикува актуализации за защита - 01.04.2021


VMware публикува актуализации за защита и отстраняване на множество уязвимости, засягащи vRealize Operations, Cloud Foundation и vRealize Suite Lifecycle Manager. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с VMSA-2021-004и да приложат необходимите актуализации или решения.

https://www.vmware.com/security/advisories/VMSA-2021-0004.html


1.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS