Регистриране

Новини


Sustained Activity by Threat Actors - Joint PublicationАгенцията на Европейския съюз за киберсигурност (ENISA) и CERT на институциите, органите и агенциите на ЕС (CERT-EU) публикуваха съвместно доклад, за да предупредят за продължителна дейност от страна на определени злонамерени актьори. Злонамерените кибердейности представляват значителна и постоянна заплаха за Европейския съюз.

CERT България, съвместно с ENISA и CERT-EU, препоръчват организациите от публичния и частния сектор в ЕС да се запознаят с доклада„Устойчива дейност от конкретни злонамерени актьори".

Прилагайки тези препоръки, CERT България, ENISA и CERT-EU са убедени, че организациите ще намалят риска от компрометиране от Advanced Persistent Threats, както и че значително ще подобрят сигурността и цялостната устойчивост срещу кибератаки.


16.2.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS