Регистриране

Предупреждения


Samba публикува обновление за подобрение за сигурност – 03.02.2022


Екипът на Samba публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите в множество версии на Samba. Нападател може да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат следните съобщения за сигурност на Samba, както и CERT/CC Vulnerability Note VU #119678и да приложат необходимите актуализации и заобиколни решения.

https://www.kb.cert.org/vuls/id/119678

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2021-44141.html

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2021-44142.html

https://www.samba.org/samba/security/CVE-2022-0336.html

3.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS