Регистриране

Предупреждения


Samba публикува актуализации за сигурност


Публикувани са актуализации за отстраняване на уязвимостите в много версии на Samba. Отдалечен нападател може да използва една от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят и да приложат необходимите актуализации и решения.

CVE-2022-3437  
• CVE-2022-3592


27.10.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS