Регистриране

Предупреждения


Samba публикува актуализации за сигурност -19.12.2022


Екипът на Samba публикува актуализации за сигурност за отстраняване на уязвимости в много версии на Samba. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Samba и да приложат необходимите актуализации:19.12.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS