Регистриране

Предупреждения


SAP публикува актуализации на защита от март 2021 г. - 10.03.2021


SAP публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с  SAP Security Notes for March 2021 и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=571343107

10.3.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS