Регистриране

Предупреждения


SAP публикува актуализации за сигурност за Август 2020 – 12.8.2020


SAP публикува актуализации за отстраняване на множество уязвимости. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. Това включва cross-site scripting уязвимост (CVE-2020-6284) в NetWeaver (Knowledge Management).

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с SAP Security Notes и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=552603345

 

12.8.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS