Регистриране

Предупреждения


SAP публикува актуализации за защита за Октомври – 14.10.2020SAP публикува актуализации за отстраняване на уязвимости в множество продукти. Нападател може да използва някоя от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система. Това е уязвимост на команди на OS (CVE-2020-6364), засягаща SAP Solution Manager и SAP Focused Run.

CERT България препоръчва на потребителите и администратори да се запознаят с SAP Security Notes for October 2020 и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=558632196

14.10.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS