Регистриране

Предупреждения


SAP публикува актуализации за защитата Януари 2021 г. - 19.01.2021


SAP публикува актуализации за защитата за отстраняване на уязвимости, засягащи множество продукти. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с  бележките за сигурност SAP Security Notes for January 2021и да приложат необходимите актуализации.

https://wiki.scn.sap.com/wiki/pages/viewpage.action?pageId=564760476


19.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS