Регистриране

Предупреждения


Palo Alto Networks публикува обновление за подобрение на сигурността за PAN-OS – 15.11.2021 г.


Palo Alto Networks публикува обновление за подобрение за защита, за да отстрани уязвимост, засягаща конфигурациите на защитната стена на PAN-OS с портала GlobalProtect и интерфейсите на gateway. Тези актуализации отстраняват уязвимост, която засяга само стари версии на PAN-OS (8.1.16). Нападател с достъп до мрежата може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съвета за сигурност в Пало Алто за CVE-2021-3064 и да приложат необходимите актуализации или заобиколни решения.

https://security.paloaltonetworks.com/CVE-2021-3064

15.11.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS