Регистриране

Предупреждения


Oracle публикува обновление за подобрение на критичната корекция за април 2022 г. – 04.05.2022 г.


Oracle публикува своята критична актуализация на корекцията за април 2022 г., за да отстрани 520 уязвимости в множество продукти. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат актуализацията на критичната корекция April 2022 Critical Patch Update  и да приложат необходимите актуализации.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2022.html

4.5.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS