Регистриране

Предупреждения


Oracle публикува критична актуализация за април 2021 г. - 23.04.2021 г.


Oracle публикува актуализация за критични корекции за април 2021 г. за отстраняване с 384 уязвимости в множество продукти. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с April 2021 Critical Patch Update и да приложат необходимите актуализации.

https://www.oracle.com/security-alerts/cpuapr2021.html

23.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS