Регистриране

Предупреждения


Oracle публикува актуализации за сигурност


Oracle публикува препоръки за актуализация за Critical Patch Update Advisory, Solaris Third Party Bulletin, и Linux Bulletin for April 2023 за отстраняване на уязвимостите за много продукти. Отдалечен нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят с препоръките за Oracle's Critical Patch Update Advisory, Solaris Third Party Bulletin, и Linux Bulletin и да приложат необходимите актуализации.

24.4.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS