Регистриране

Предупреждения


OpenSSL публикува обновление за подобрение на сигурността – 21.03.2022


OpenSSL публикува обновление за подобрение за сигурност, за отстраняване на уязвимост, засягаща множество версии на OpenSSL. Нападател може да използва тази уязвимост, за да предизвика състояние на отказ от услуга.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат OpenSSL Advisory и да надстроят до подходящата версия.

https://www.openssl.org/news/secadv/20220315.txt

 

21.3.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS