Регистриране

Предупреждения


OpenSSL публикува актуализация за защита


OpenSSL публикува съвети за отстраняване на две уязвимости, CVE-2022-3602 и CVE-2022-3786, засягащи OpenSSL версии 3.0.0 до 3.0.6.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на OpenSSL.

 

За повече информация:

https://www.openssl.org

2022 OpenSSL vulnerability - CVE-2022-3602 GitHub repository

https://www.malwaretech.com/

2.11.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS