Регистриране

Предупреждения


OpenSMTPD публикува версия 6.6.4p1 адресирана към критични уязвимости – 26.02.2020


OpenSMTPD публикува версия 6.6.4p1 адресирана към критични уязвимости. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрол над засегнатата система. OpenSMTPD е open-source server-side имплементация на Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), който е част от проекта OpenBSD.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят със следните съвети за сигурност и да приложат необходимите ъпдейти:

https://www.mail-archive.com/misc@opensmtpd.org/msg04888.html

26.2.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS