Регистриране

Предупреждения


NETGEAR публикува обновление за подобрение на защитата за RCE уязвимост - 24.09.2021 г.


NETGEAR публикува обновление за подобрение на защитата, за да отстрани  уязвимостта от отдалечено изпълнение на код-CVE-2021-40847 в множество рутери на NETGEAR. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Съветите за сигурност на NETGEAR и да актуализират до най-новия фърмуер. Предвид увеличаването на работата на разстояние, CERT България препоръчва на CISO да разгледат риска, който тези уязвимости представляват за бизнес мрежите.

https://kb.netgear.com/000064039/Security-Advisory-for-Remote-Code-Execution-on-Some-Routers-PSV-2021-0204

24.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS