Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на сигурността за Thunderbird – 17.02.2022


Mozilla публикува обновление за подобрение на сигурността, за да отстрани уязвимост в Thunderbird. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Mozilla за Thunderbird 91.6.1 и да приложат необходимата актуализация.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-07/%C2%A0

17.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS