Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на сигурността за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird – 14.02.2022 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Firefox 97Firefox ESR 91.6 и  Thunderbird 91.6 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-04/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-05/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-06/

14.2.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS