Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на сигурността за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird – 07.04.2022 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостите във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Mozilla за Firefox 99Firefox ESR 91.8 и  Thunderbird 91.8 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-13/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-14/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2022-15/

7.4.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS