Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата - 26.08.2021 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата чрез отстраняване на уязвимости във Firefoxa и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Съветите за сигурност на Mozilla Security Advisory for Firefox 91.0.1 and Thunderbird 91.0.1 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-37/

26.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS