Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Firefox - 11.08.2021 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимостите във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Съветите за сигурност на Mozilla за Firefox 91Firefox ESR 78.13  и  Thunderbird 78.13 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-34/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-33/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-35/

11.8.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS