Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Firefox и Firefox ESR - 07.10.2021 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за отстраняване на уязвимостите във Firefox и Firefox ESR. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките за сигурност на Mozilla за Firefox 93Firefox ESR 78.15, и  Firefox ESR 91.2.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-43/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-44/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-45/

7.10.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS