Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Firefox, Thunderbird - 14.07.2021


Mozilla публикува обновление, целящо подобрение на защитата чрез  отстраняване на уязвимости във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да прегледат съветите за сигурност на Mozilla за Firefox 90, Firefox ESR 78.12 и Thunderbird 78.12 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-28/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-29/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-30/

14.7.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS