Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird - 10.09.2021 г.


Mozilla публикува обновление за подобрение на защитата и отстраняване на уязвимостите във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат препоръките за сигурност на Firefox 92Firefox ESR 78.14 и Thunderbird 78.14

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-38/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-39/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-42/

10.9.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS