Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува обновление за подобрение за сигурност за услугите за мрежова сигурност – 03.12.2021


Mozilla публикува обновление за подобрение за сигурност, за да отстрани уязвимостта в услугите за мрежова сигурност (NSS). Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегната система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да прегледат Mozilla Security Advisory for NSS и да приложат необходимата актуализация.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-51/

 

3.12.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS