Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализация на защитите на Thunderbird – 20.7.2020


Mozilla публикува актуализация на защитата за справяне с множество уязвимости в Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запозаят с Mozilla Security Advisory for Thunderbird 78 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-29/

20.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS