Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализация на защитата за Thunderbird 102.9.1


Mozilla  публикува актуализация на защитата за отстраняване на уязвимостите в Thunderbird 102.9.1. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност за Thunderbird 102.9.1 и да приложат необходимите актуализации.


3.4.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS