Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализация на защитата за Thunderbird - 20.01.2021


Mozilla публикува актуализация на защитата за отстраняване на уязвимост в Thunderbird. Нападател може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Mozilla Security Advisory за Thunderbird 78.6.1и да приложат  необходимата актуализация.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-02/


20.1.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS