Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализация за защита за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird - 23.04.2021


Mozilla публикува актуализации за защита и отстраняване на уязвимости във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападател може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с Firefox 88, Firefox ESR 78.10, и Thunderbird 78.10 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-16/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-15/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2021-14/


23.4.2021 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS