Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации на защитата за Firefox, Firefox ESR и Thunderbird - 10.11.2020


Mozilla публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимост във Firefox, Firefox ESR и Thunderbird. Нападателят може да използва тази уязвимост, за да поеме контрола върху засегнатата система.

CERT България препоръчва на  потребителите и администраторите да се запознаят с Mozilla Security Advisory за Firefox 82.0.3, Firefox ESR 78.4.1, и  Thunderbird 78.4.22 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-49/


10.11.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS