Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за Firefox and Firefox ESR - 07.07.2020


Mozilla публикува актуализации за защита на Firefox, Firefox ESR, и Thunderbird. Нападател дистанционно би могъл да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегнатата система.

CERT България препоръчва на потребителите и администраторите да се запознаят с the Mozilla Security Advisories for Firefox 78, Firefox ESR 68.10, и  Thunderbird 68.10.0 и да приложат необходимите актуализации.

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-24/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-25/

https://www.mozilla.org/en-US/security/advisories/mfsa2020-26/

7.7.2020 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS