Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за сигурност за Thunderbird и Firefox


Mozilla публикува актуализации за защита за отстраняване на уязвимостите в Thunderbird, Firefox ESR и Firefox. Нападателят може да използва тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност за Thunderbird 102.6, Firefox ESR 102.6, и Firefox 108 и да приложат необходимите актуализации.

14.12.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS