Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за сигурност за Firefox


Mozilla публикува актуализации за сигурност за отстраняване на уязвимостите във Firefox ESR и Firefox.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите на Mozilla за Firefox ESR 102.4 и Firefox 106 и да предприемат необходимите мерки.


21.10.2022 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS