Регистриране

Предупреждения


Mozilla публикува актуализации за сигурност за Firefox ESR и Firefox


Mozilla публикува актуализации за отстраняване на уязвимости във Firefox ESR и Firefox. Нападателят може да използва някои от тези уязвимости, за да поеме контрол над засегната система.

CERT България препоръчва потребителите и администраторите да се запознаят със съветите за сигурност на Mozilla за for Firefox ESR 102.7 и Firefox 109 и да приложат необходимите актуализации.


19.1.2023 г.

НОВИ ВИРУСИ RSS
УЯЗВИМОСТИ RSS